Kazimierz Kosiniak-Kamysz

prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz

Polish Academy of Sciences

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=74778&_k=yuu1iu

rzkosini@cyf-kr.edu.pl