Published: 2021-08-25

Sustainability, growth and entrepreneurial orientation of small innovative enterprises

Lyubov Lipych, Oksana Khilukha, Myroslava Kushnir, Iryna Volynets, Liudmyla Shostak

34-47

Theoretical grounds of labour demotivation diagnostics in the light of eighth SDG

Bohdan-Petro Koshovyi, Ilona Petryk, Andrii Yevstakhevych, Ira Von- Nagy

48-57

Current challenges for sustainable forestry management in Ukraine: production, taxation and investments issues

Orest Furdychko, Oksana Drebot, Oleg Yaremko, Volodymyr Bondar, Mariya Vysochanska, Liudmyla Sakharnatska

58-75